Verzekering bij ongevallen

Ongevallen

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke schade. Alle medische kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds, worden vergoed door onze schoolverzekering.

Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw kind t.a.v. derden is gedekt (onopzettelijke materiële schade toegebracht aan derden).

Wat doen in geval van ongeval in de school of op weg van thuis naar school?

Het kind zelf, of indien het letsel pas later tot uiting komt een ouder, verwittigt zo snel mogelijk een leerkracht of de directie.

Een ouder of een leerkracht gaat met het kind naar de dokter en laat een medisch getuigschrift invullen. Een exemplaar kan u hier downloaden(schoolongeval-leerlingen-geneeskundig-getuigschrift)en daarna afdrukken.

De school vult een ongevalsverklaring in en stuurt die samen met het medisch attest naar de verzekeringsinstelling.

Aangiften moeten binnen de acht dagen verstuurd worden.

Met de doktersonkosten gaat u naar uw ziekenfonds en vraagt een verschilstaat voor de verzekering.

Deze verschilstaat en het attest van eventuele apotheekkosten (attest vragen in de apotheek) bezorgt u aan de school. Korte tijd later zal alles vergoed zijn.

Opmerking

De school heeft een aanvullende verzekering waardoor vrijwilligers bij schoolse activiteiten, binnen en buiten de school, verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ook de vrijwilligers-chauffeurs zijn verzekerd. Ook de eigen wagen waarmee vrijwilligers taken voor de school vervullen, is omnium verzekerd tijdens die opdrachten.

 


×