sara.van de gaer

Berichten vansara.van de gaer

Ridders en kastelen

We zijn al een hele week in de weer om de opdrachten van de jonkvrouw en de ridder goed uit te voeren. Een eigen wapenschild ontwerpen, liederen zingen en gedichten voordragen, het kasteel verdedigen, toneel spelen, … Een goede ‘ridder-in-wording’ is nergens bang voor. Samen is het ons gelukt om alle opdrachten van de eerste week tot een goed einde te brengen. Foto’s van

Lees meer →×