Ondersteuningsnetwerk

Onze school werkt samen het Ondersteuningsnetwerk Oost – Brabant (ONWOB)

Dit netwerk heeft sinds augustus 2018 een website, nl. www.onwob.be.

Hier vindt u meer informatie over de werking van dit ondersteuningsnetwerk.

Voorwaarden voor ondersteuning bij het ondersteuningsnetwerk.

Er is een gemotiveerd verslag of verslag opgemaakt door het CLB.
Er is een samenwerking tussen verschillende partners.
De leerkracht een ondersteuningsnood en stelt hiervoor een ondersteuningsvraag bij het ondersteuningsnetwerk.
Tijdens een startvergadering worden samen doelen opgesteld.

 

 

 

 

 

 


×