Muzische visie

 

Muzische vormgeving is - Illustratie: ateljeeheksenfee.be

De tekening hierboven geeft onze visie op muzische ontwikkeling weer.  We kozen als schoolteam voor een draakje in de tekening omdat Sint-Joris altijd en eeuwig zal verbonden blijven met een draak.  Het draakje dat in de tekening van onze muzische visie zit is wel een lief, verdraagzaam,  menslievend diertje  dat  kan genieten van muzische activiteiten.  Katrien Van Obberghen (Ateljee Heksenfee), mama van Juno en Merlijn in onze school,  maakte aan de hand van het schoolontwerp een prachtige tekening die nu in alle klassen wordt gebruikt om onze visie te implementeren.   Het is de bedoeling om ook de kleuters en de leerlingen hierbij te betrekken.

Hieronder is de muzische visie op de tekening uitgelegd :

De zon

We streven een evenwichtige verhouding na tussen de verschillende domeinen.
(Drama,  dans, muziek , beeld) door middel van een gevarieerd aanbod.

Draak en bomen

Het draakje geniet van de muzische activiteiten. Hij houdt ervan om kunst te beschouwen en nadien zijn eigen creaties te durven maken.

Hij evalueert procesgericht,  communiceert hierover met anderen, wil de andere(n) ontmoeten  en voelt zich verbonden, betrokken en open van geest.

Onder creëren verstaan we creativiteit, eigenheid, experimenteren,  expressie, fantaseren en technieken.

Onder beschouwen verstaan we waarnemen,  impressie, reflecteren,  feedback, evalueren,  observeren en zintuigen.

Tuin

In onze school heerst een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich
op een speelse manier durven uiten en plezier beleven aan de muzische activiteiten.

Parasol en hapjes

Dit alles wordt in goede banen geleid door een enthousiast team dat wordt ondersteund door nascholingen, de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het cultuurbeleid van de school,  kunst en het leerplan ZILL.

 


×