Ouderraad

Wie zijn we?

De ouderraad is een groepje ouders van kinderen uit de kleuter- en lagere school die een gezicht en stem geeft aan “de ouders” van de leerlingen van de Sint-Jorisschool.

Doel

We willen de ouderbetrokkenheid stimuleren, een klankbord zijn voor de school en de school kunnen ondersteunen waar mogelijk.

Hoe? Wat? Waar?

We komen een 5-tal keer per jaar samen om te vergaderen. Dit doen we telkens op een woensdag vanaf 20u15 in de refter aan de kleuterschool.

Tijdens onze vergaderingen:

  • bespreken we de bevindingen van ouders over het dagdagelijkse leven in en rondom de school
    • geven we de school terugkoppeling vanuit onze rol als ouder
      • bereiden we toffe activiteiten voor ten voordele van de school
        • wordt er heel wat gelachen en is er ruimte voor een hapje en een drankje

Kriebelt het?

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken op een van onze vergaderingen.

Geen zin in al dat vergaderen, maar je wil wel graag meehelpen bij de activiteiten? Ook dan ontvangen we je met open armen!

Spreek gerust een van de ouders van de ouderraad aan. Je kan ook mailen naar .

Wat doet de ouderraad?


Gemeenschap versterken

Door gelegenheden te creëren om andere ouders en schoolpersoneel te ontmoeten.

Zo worden er events georganiseerd en is er een Facebookgroep per klas waar ouders elkaar kunnen vinden.


De school ondersteunen

We ondersteunen de school met praktische en financiële hulp.

Aankopen waar de kinderen al heel blij mee waren zijn bijvoorbeeld de voetbaldoelen en hinkelpaden in de  lagere school of muzikale bal voor de kleuterschool.

Ook trakteren we elk jaar de leerkrachten en het directie team met koffiekoeken ter gelegenheid van de internationale dag van de leerkracht op 5 oktober.


Ouders en kinderen vertegenwoordigen

We fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Specifieke en individuele problemen bespreek je best met de leerkracht of het directieteam, maar voor een luisterend oor kan je altijd bij ons terecht. Ook zijn we er om je te helpen om die eerste stap te zetten, mocht je hierbij hinder ondervinden.

De ouderraad verdedigt verder de belangen van de kinderen en hun ouders in verschillende overlegorganen (schoolraad, overleg met de buitenschoolse kinderopvang, het MEGA-project…).

Ook zetten we ons actief in om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken.


Informeren en communiceren

We houden contact via de schoolwebsite en Facebookgroepen en bezorgen de ouders regelmatig een nieuwsbrief.

Hoe je lid kan worden van de Facebookgroepen vind je terug op de webpagina van de ouderraad.

We luisteren graag naar ouders met verbetervoorstellen en leuke ideeën om de school te doen groeien.

 


×