Ouderraad

Zie het menu aan de rechterkant voor info over activiteiten, aanspreekpunten ouders, Facebook-groepen

De ouderraad is een groep gemotiveerde ouders die zich vrijwillig en structureel inzet voor de school.

We vergaderen 5 à 6 keer per jaar samen met de directie en een aantal leerkrachten en dit telkens op een woensdag om 20u15 in het CLB-lokaal (eerste lokaal links van de poort met de figuurtjes, aan de lagere school). Elke vergadering is vrij toegankelijk.

Eerste vergadering van dit schooljaar: woensdag 15 september 2021 om 20u15!

We zijn steeds op zoek naar nieuw bloed (voornamelijk ouders met kinderen aan het begin van hun schoolcarrière) om de ouderraad te versterken. Maar ook losse vrijwilligers die eenmalig willen helpen bij een bepaalde activiteit zijn welkom!

 

Onze vier voornaamste taken:


DE GEMEENSCHAP VERSTERKEN

De gelegenheid creëren voor ouders om andere ouders en/of het schoolpersoneel te ontmoeten door…

… het organiseren van een kerststandje, een eetavond (bv. Meet & Friet),…

… het opzetten van een besloten facebook-groep voor ouders per klas.


OUDERS EN KINDEREN VERTEGENWOORDIGEN

Als aanspreekpunt dienen voor de ouders. Problemen die ouders aan ons signaleren, aankaarten bij de schooldirectie. Op een constructieve manier in dialoog gaan met de school.

Een probleem kan je altijd beter rechtstreeks melden aan de betrokken leerkracht of de directie. Maar misschien wil je je mening eerst aftoetsen met die van andere ouders of vind je het moeilijk om alleen de stap te zetten? De ouderraad helpt je, in alle vertrouwelijkheid, op weg!

De belangen van de kinderen en hun ouders verdedigen op de schoolraad, het overleg buitenschoolse kinderopvang (BKO), het MEGA-project, de cultuurraad,…

De ouderraad heeft de gemeente gevraagd om de belijningen op de parking tegenover de school te vernieuwen en aan te vullen met een veilig wandelpad naar de Sjokotof.


DE SCHOOL ONDERSTEUNEN

De werking van de school ondersteunen met praktische (bv. jaarlijkse snoeidag in de herfstvakantie) en financiële hulp.

De opbrengst van alle activiteiten (bv. wafel-en fruitverkoop) wordt gebruikt om de school te verfraaien (bv. vergroening van de speelplaatsen) of om materiaal aan te kopen (bv. gekleurde zitjes op de speelplaats van de lagere school).

Naar aanleiding van de internationale dag van de leerkracht op 5 oktober trakteren we de juffen en meesters op koffiekoeken!


INFORMEREN EN COMMUNICEREN

Ouders informeren via deze website, via de facebook-pagina van de ouderraad en via een elektronische nieuwsbrief (3 à 4x/jaar).

Organisatie van infoavonden voor ouders waarbij sprekers over een bepaald thema komen vertellen.

 


×