Ouderraad

Zie het menu aan de rechterkant voor info over activiteitenaanspreekpunten, Facebook-groepen

Doel van de ouderraad

Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en leerlingenwelzijn door een constructieve dialoog tussen de school en de ouders.

Waaruit bestaat de ouderraad?

 • Een groep “jonge” ouders of toch jong van geest
 • die zich actief inzet voor alle kinderen op school
 • die een aanspreekpunt voor ouders probeert te zijn
 • die een gesprekspartner voor de leerkrachten, directie en het schoolbestuur is.

Wie kan lid worden?

 • Iedere ouder, alle vergaderingen zijn vrij toegankelijk.
 • Je doet een heel schooljaar mee of je beperkt je tot 1 of meerdere activiteiten.
 • Geen kennis vereist, enkel goede wil en positieve energie.

Wat doet de ouderraad?

 • Problemen die ouders signaleren aankaarten bij leerkrachten en directie.
 • Ouders informeren via info-avonden en via een nieuwsbrief (3x/jaar).
 • De schoolgemeenschap bij elkaar brengen via een Halloweenfeest, een fietszoektocht,…
 • Geld inzamelen voor de school door verkoop van bv. paaseitjes, wafels of kerstkaarten.
 • De school praktisch ondersteunen bij organisatie van activiteiten.
 • De belangen van kinderen en ouders vertegenwoordigen in de schoolraad
  en naar externe partijen: lokale kinderopvang, verkeerscommissie, de cultuurraad en het MEGA-project in samenwerking met de politie.

Waarom een voorstel of probleem via de ouderraad laten lopen?

 • Je hoeft zeker geen lid van de ouderraad te zijn om iets aan te kaarten.
 • Rechtstreeks leerkracht of directie aanspreken is prima, maar
  • misschien wil je jouw mening toch eerst aftoetsen aan andere ouders
  • of vind je het moeilijk om zelf naar de leerkracht of directie te stappen.

Kennismaken?

 


×