Overzicht leden

Naam Taakaccent
Harnisfeger Cindy Voorzitter/Nieuwsbrief/Facebook/Website
Swinnen Inge Vice-voorzitter/Penningmeester/Cultuurraad/Schoolraad
Schotsmans Wouter Secretaris
Deprez Tim Voorzitter schoolraad (= advies- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap overleggen en advies geven over allerlei aangelegenheden in verband met de werking van de school)
Heylen Anneke Bibliotheekraad/MEGA-project (= “Mijn Eigen Goed Antwoord” – project i.s.m. de politiezone Hageland voor leerlingen van het 6de lj waarin gewerkt wordt rond thema’s als surfen op internet, stress, druk van de groep en hoe hier assertief mee om te gaan, drugs… met als afsluiter een MEGA-fuif)
Jacobs Leen Schoolraad/LOK (= Lokaal Overleg Kinderopvang waarin onder meer de werking van Grabbelpas, Sjokotof… wordt besproken)
Pignato Evelyne LOK (= Lokaal Overleg Kinderopvang waarin onder meer de werking van Grabbelpas, Sjokotof… wordt besproken)
Eraly Christophe Lid
Jacobs Tim Lid
Kottas Rudy Lid
Rondou Dieuwke Lid
Storms Keanu Lid
 


×