Overzicht leden

Naam Taakaccent
Harnisfeger Cindy Voorzitter/Nieuwsbrief/Facebook/Website/Trooper
Swinnen Inge Vice-voorzitter/Penningmeester/Cultuurraad/Schoolraad
Schotsmans Wouter Secretaris
Deprez Tim Voorzitter schoolraad (= advies- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap overleggen en advies geven over allerlei aangelegenheden in verband met de werking van de school)
Heylen Anneke Bibliotheekraad/MEGA-project (= ?Mijn Eigen Goed Antwoord? ? project i.s.m. de politiezone Hageland voor leerlingen van het 6de lj waarin gewerkt wordt rond thema?s als surfen op internet, stress, druk van de groep en hoe hier assertief mee om te gaan, drugs? met als afsluiter een MEGA-fuif)
Pignato Evelyne LOK (= Lokaal Overleg Kinderopvang waarin onder meer de werking van Grabbelpas, Sjokotof? wordt besproken)/Penningmeester (in opleiding)
Eraly Christophe Lid
Rondou Dieuwke Facebook / Website / Trooper (in opleding)
Storms Keanu Lid
Dekoning Inja Lid
Van de Velde Nele Lid
Manshoven Dries Lid
 


×