Overzicht leden en hun taken

Naam Taakaccent
Anneke Heylen
 • Voorzitter
Nele Van de Velde
 • Vice-voorzitter
 • Vertegenwoordiger Schoolraad
Wouter Schotsmans
 • Secretaris
Evelyne Pignato
 • Penningmeester
 • Vertegenwoordiger LOK (= Lokaal Overleg Kinderopvang waarin onder meer de werking van Grabbelpas en Sjokotof wordt besproken)
 • Trooper
Dries Manshoven
 • Voorzitter schoolraad (= advies- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap overleggen en advies geven over allerlei aangelegenheden in verband met de werking van de school)
Francesca Claes
 • Communicatieverantwoordelijke (Nieuwsbrief, Facebook, Website)
Maarten Van Dael
 • Vertegenwoordiger Schoolraad
Inja Dekoning
 • Lid
Kim Janssens
 • Lid
Angelika Winiarska
 • Lid
Rainier Druyve
 • Lid
Katrin Vanheule
 • Lid
Karen Bronsema
 • Lid
Sofie Van Cauwenbergh
 • Lid
Yassine Latrech
 • Lid
Karen Van Vlasselaer
 • Lid
Dirk Peeters
 • Lid
Sarah De Koster
 • Lid
 


×