Overzicht leden en hun taken

Naam Taakaccent
Harnisfeger Cindy
 • Voorzitter
 • Communicatie (Nieuwsbrief, Facebook, Website)
 • Trooper
Heylen Anneke
 • Vice-voorzitter
 • Voorzitter schoolraad (= advies- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap overleggen en advies geven over allerlei aangelegenheden in verband met de werking van de school)
 • Vertegenwoordiger MEGA-project (= ‘Mijn Eigen Goed Antwoord’, project i.s.m. de politiezone Hageland voor leerlingen van het 6de lj waarin gewerkt wordt rond thema’s als ‘veilig surfen op internet’, ‘stress’, ‘druk van de groep en ‘hoe hier assertief mee om te gaan’, ‘drugs’,… met als afsluiter een MEGA-fuif)
Schotsmans Wouter
 • Secretaris
Pignato Evelyne
 • Penningmeester
 • Vertegenwoordiger LOK (= Lokaal Overleg Kinderopvang waarin onder meer de werking van Grabbelpas en Sjokotof wordt besproken)
Eraly Christophe
 • Project verkeersveiligheid in schoolomgeving
Van de Velde Nele
 • Project verkeersveiligheid in schoolomgeving
 • Vertegenwoordiger Schoolraad
Manshoven Dries
 • Vertegenwoordiger Schoolraad
Dekoning Inja
 • Lid
Van Dael Maarten
 • Lid
 
 


×