Besmettelijke ziekten / luizen

School en medicatie

Om veiligheidsredenen wordt op school in beginsel geen medicatie toegediend aan leerlingen.

Als een leerling ziek wordt op school, dan zal de school de ouders of andere opgegeven contactpersonen verwittigen. Als het niet mogelijk is om de zieke leerling op te halen, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Indien wij uw kind op school toch medicatie moeten toedienen, dient hiertoe een ondertekend attest te worden bezorgd waarop de arts of de ouders de toestemming geven om medicatie toe te dienen.

attest-medicijnen

Bij een vermoeden of vaststellen van besmettelijke ziekte of luizen meld je dit best (discreet) aan de klasleerkracht of de directie.

Hieronder kan je nog wat links bekijken die je op weg helpen om luizen te bestrijden en wat meer info geven over besmettelijke ziekten.

 


×