Communiceren via leerlingen

Heen- en weermapje

Kleuters brengen regelmatig schriftelijke mededelingen mee naar huis. Gelieve hun schooltasje goed na te kijken! Gelieve het mapje weer mee naar school te geven.

De klasagenda

De klasagenda van de kinderen informeert u over de taken en lessen, maar ook over bijzondere activiteiten. De kinderen noteren hun taak of les op de dag dat ze uiterlijk moet uitgevoerd worden. De leerkracht kan er een nota in schrijven. De ouders mogen de agenda gebruiken om praktische mededelingen te doen.

Wij vragen daarom de agenda dagelijks in te kijken en regelmatig te handtekenen.
De leerkracht zal dit controleren.

De rapporten

Per schooljaar wordt viermaal een rapport meegegeven. Dat bevat een beoordeling van de schoolvorderingen en het gedrag en attitudes van de leerling, op basis van punten en/of een schriftelijke beoordeling. Het wordt getekend door één van beide ouders. Indien gewenst kan het rapport thuis ter inzage gehouden worden gedurende één of twee weken. Ook kunnen beide ouders aan de school een kopie vragen van het rapport, alsook alle informatie aangaande oudercontacten, enz.

Herfstrapport ( voor de herfstvakantie), Winterrapport (januari), Lenterapport (voor paasvakantie), Junirapport (einde schooljaar).

De oudercontactavonden

De oudercontactavonden zijn zeer belangrijk om aan elkaar informatie door te geven. De ouders zijn altijd welkom om kleine of grotere problemen te bespreken met leerkracht en/of directie. Gelieve eerst een afspraak te maken.  Dit kan via mail.   In de schoolbrochure vindt u de mailadressen van alle leerkrachten terug.

 


×