De speelplaats

Op de speelplaats spelen we best met elkaar. Ballen, touwen, knikkers, elastieken,… zijn daartoe aangewezen speelgoed. Computerspelletjes, gsm’s, cd-spelers en ander elektronisch speelgoed zijn niet toegelaten op school. Om veiligheidsredenen zijn schoenen met wieltjes ook niet toegelaten op de school.

Breng geen poppen, autootjes of ander persoonlijk speelgoed mee naar de klas. Als ze kwijt raken of stuk gaan, is er onnodig verdriet.

De kleine speelplaats biedt ruimte voor rustig spel en de speelplaatskoffers.

Op de grote speelplaats kan er met de bal worden gespeeld. Voor voetbal en basketbal is er een beurtrol per klas, andere balspelen kunnen altijd (met de klasbal).

Tijdens het spel zijn de kinderen nooit wild en brutaal zodat ongelukjes worden voorkomen. Ze beschadigen elkaars kleding of het materiaal niet.

Eerbied voor spullen van anderen is elementair!

De speelplaats houden we netjes. We sorteren GFT en ander afval.

Afval sorteren is meehelpen aan een beter leefmilieu!

Tijdens de speeltijden houden meerdere leerkrachten toezicht. De leerlingen verlaten de speelplaats nooit zonder toestemming van de leerkrachten. De toiletten zijn geen speelruimte.   Na het toiletbezoek wassen de leerlingen hun handen.

Wanneer iemand zich kwetst, moet de leerkracht die toezicht houdt ingelicht worden.

Leerlingen blijven nooit zonder toezicht in de klas. Wie omwille van ziekte moet binnenblijven, brengt een briefje van de ouders mee met de vermelding van de periode.

Wij verwachten van onze leerlingen respect voor de leerkrachten en voor elkaar.Dit blijkt uit een correct taalgebruik, eerlijkheid, hoffelijke omgangsvormen en verantwoordelijk gedrag.

 


×