De weg naar school

Deze uitleg is in beginsel van toepassing gedurende het ganse schooljaar 2020-2021, onder voorbehoud van de maatregelen die moeten worden genomen in het licht van het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Kinderen gebracht door de ouders

Ouders die hun kind naar school brengen, worden verzocht hun kind tot aan de poort of tot aan de oversteekplaats te begeleiden.

Maak het afscheid kort, vertrouw op onze leerkrachten. Maak het uw kind niet moeilijker door het nog lange tijd na te kijken. Kans geven tot groeien is ook een beetje loslaten.

In principe komen de ouders niet mee op de speelplaats, behalve voor onze allerkleinste kleuters en voor noodzakelijke mededelingen of vragen aan de leerkracht.

Komt u met de auto?
Wij vragen met aandrang om de ruime parking tegenover de kleuterschool te gebruiken. In het belang van de veiligheid van de kinderen die te voet of met de fiets komen, vragen wij om in geen geval op de straat voor de school te parkeren, ook niet voor enkel het in- of uitstappen.

Een leerkracht zal na schooltijd het oversteken begeleiden. Houd u aan de richtlijnen en steek samen met uw kind over, op en niet naast het zebrapad.

Alle kleuters en leerlingen die tussen 8u en 8u30 in de school aankomen, verzamelen op de speelplaats van de kleuterschool. Bij slecht of koud weer wordt verzameld in de polyvalente zaal.

Vanaf 8u30 mogen de kinderen naar hun eigen speelplaats gaan. Een leerkracht begeleidt de leerlingen die reeds vroeger aanwezig zijn om 8u30 naar de lagere school.

’s Avonds worden kleuters en kinderen van het eerste leerjaar in de kleuterschool opgehaald. De kinderen van de andere leerjaren worden opgehaald in de lagere school. Leerlingen die na een kwartier niet opgehaald zijn in de lagere school gaan onder begeleiding van een leerkracht, samen met de kinderen van de opvang, naar de kleuterschool. Een leerkracht begeleidt de kinderen naar de opvang.

De ouders van de lagere school gaan langs de grijze poort naar binnen, halen hun kinderen op en wandelen langs de zwarte poort terug naar buiten.

Kinderen die zelfstandig naar school komen

Wie zelfstandig met de fiets of te voet naar school komt, neemt de veiligste weg naar school en naar huis. Dit is niet altijd de kortste weg. De weg heen en terug kan verschillend zijn, maar je kind neemt best elke dag dezelfde regelmatige weg van thuis naar school en terug.

Dit is ook in uw belang, want de verzekering dekt alleen de ongevallen die gebeuren op de gewone weg van thuis naar school en terug. Alle lichamelijke schade opgelopen in de school en op weg van thuis naar school en terug worden gedekt.

We verwachten dat de kinderen rechtstreeks naar huis gaan, niet blijven rondhangen of slenteren onderweg. Alle leerlingen gedragen zich ook op weg naar school en terug steeds correct en beleefd tegenover medeleerlingen en volwassenen.

Fietsers stallen hun fiets op de aangeduide plaats (best op slot). De school is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan een fiets. Losse fietsonderdelen zoals kilometerteller, snelbinder,… neem je best mee in je schooltas.

Indien een leerling vaststelt dat zijn/haar fiets in de fietsenstalling beschadigd werd, moet hij/zij dat meedelen aan de directie of de leerkracht. Indien kan worden achterhaald wie de schade heeft aangebracht, zal die persoon de kosten moeten dragen en eventueel worden gestraft. Bij onvrijwillige schade kunnen de ouders best onderling een regeling treffen via de familiale verzekering. Fietsers die onopzettelijk schade toebrengen aan derden, zijn wel gedekt door onze schoolverzekering.

Na schooltijd verzamelen ALLE FIETSERS onder het afdak en gaan onder begeleiding naar de fietsenstalling. Ze gebruiken het fietspad, nemen de fiets aan de hand tot voorbij de kleuterschool, fietsen rustig en brengen niemand in gevaar.

Zorg dat je fiets veilig en in orde is! Zet je fietshelm op!

 


×