Inschrijving

Inschrijven schooljaar 2019-2020

Het inschrijven van nieuwe kleuters (geboortejaar 2017)
kan vanaf maandag 11 maart 2019 vanaf 9 uur op het secretariaat.

Opendeurdag voor nieuwe kleuters (geboortejaar 2017): 
op woensdag 6 februari 2019 van 9 uur tot 11.35 uur.

Voorrangsperiode inschrijvingen voor broers en zussen is vanaf 18 februari 2019 tot en met 1 maart 2019

 

Kleuters mogen instappen op de eerste dag na één van de vijf schoolvakanties, op de eerste schooldag van februari en op de eerste schooldag na Hemelvaart, op voorwaarde dat ze op die dag de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben bereikt.

Kleuters ouder dan drie jaar mogen op elk moment van het lopende schooljaar instappen indien de maximumcapaciteit dit toelaat!

 

Wij houden bij het inschrijven rekening met een maximumcapaciteit van 26 kleuters per geboortejaar en van 28 leerlingen per leerjaar.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

 


×