Inschrijving

Kleuters mogen instappen op de eerste dag na één van de vijf schoolvakanties, op de eerste schooldag van februari en op de eerste schooldag na Hemelvaart, op voorwaarde dat ze op die dag de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben bereikt.

Kleuters ouder dan drie jaar mogen op elk moment van het lopende schooljaar instappen indien de maximumcapaciteit dit toelaat!

Wendagen: van 9 uur tot 10.30 uur
vrijdag 27 oktober 2017, vrijdag 22 december 2017, woensdag 31 januari 2018, vrijdag 9 februari 2018, vrijdag 30 maart 2018, woensdag 9 mei 2018

Inschrijven schooljaar 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en zussen, alsook de voorrangsperiode voor de kinderen van het personeel, is van maandag 5 februari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018.

Het inschrijven van nieuwe kleuters (geboortejaar 2016) kan vanaf donderdag 1 maart 2018 vanaf 9 uur.

Opendeurdag voor kleuters (geboortejaar 2016): 
woensdag 21 februari 2018 van 9 uur tot 11.35 uur.

Wij houden bij het inschrijven rekening met een maximumcapaciteit van 26 kleuters per geboortejaar en van 28 leerlingen per leerjaar.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

 


×