Verzekering bij ongevallen

Ongevallen

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke schade. Alle medische kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds, worden vergoed door onze schoolverzekering.

Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw kind t.a.v. derden is gedekt (onopzettelijke materiële schade toegebracht aan derden).

Wat doen in geval van ongeval in de school of op weg van thuis naar school?

Het kind zelf, of indien het letsel pas later tot uiting komt een ouder, verwittigt zo snel mogelijk een leerkracht of de directie.

Een ouder of een leerkracht gaat met het kind naar de dokter en laat een medisch getuigschrift invullen. Een exemplaar kan u hier downloaden(schoolongeval-leerlingen-geneeskundig getuigschrift) en daarna afdrukken.

Het geneeskundig getuigschrift wordt door de behandelende arts ingevuld en zo snel mogelijk aan de school terugbezorgd om de aangifte in orde te maken.

Opmerking

De school heeft een aanvullende verzekering waardoor vrijwilligers bij schoolse activiteiten, binnen en buiten de school, verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ook de vrijwilligers-chauffeurs zijn verzekerd. Ook de eigen wagen waarmee vrijwilligers taken voor de school vervullen, is omnium verzekerd tijdens die opdrachten.

 


×