Zwemmen/bewegingsopvoeding

Je kan op de kalender van de school altijd zien wanneer de gym-of zwemlessen doorgaan. (Klik op de knop kalender op onze website).

Gymlessen

De gymlessen worden gegeven door onze leerkrachten lichamelijke opvoeding. Meestal wordt gebruik gemaakt van de gymzaal.  De sportterreinen in de buurt van de school worden gebruikt voor buitenactiviteiten.

Eénmaal per jaar is er voor de lagere school en voor de kleuterschool een sportdag.  Deze activiteit wordt tijdig meegedeeld via mail.
De school neemt ook deel aan MOEV-acitiviteiten : rollebolle voor kleuters,  kronkeldiedoe voor eerste graad,  alles met de bal voor de tweede graad, spring in het rond voor de derde graad.
Voor de gymles is aangepaste kledij vereist. Een groene t-shirt met het logo van de school kan uw kind aankopen bij het begin van het schooljaar (€ 9). Daarbij wordt een gymbroek gedragen. De gymleerkracht zal erop toezien dat alle leerlingen deze kledij dragen met gympantoffels met witte zool. In de gymzaal zijn deze pantoffels met witte zool verplicht. Als de gymlessen buiten plaatshebben, worden de leerlingen verwittigd en mogen ze sportschoenen naar keuze en een jogging dragen.

Deze T-shirt, gymbroek en gympantoffels worden in een gymzak gestopt.   De ouders zetten best overal een naam in,  zodat de leerkracht altijd weet van wie het materiaal is.  

Zwemlessen

De zwemlessen worden gegeven om de veertien dagen in het stedelijk zwembad van Tienen voor alle leerlingen van de lagere school.
De kleuters van de derde kleuterklas gaan één keer per maand zwemmen.
Wij gaan telkens zwemmen op dinsdag tijdens de zwemweek.

Vernieuwde leerlijn zwemmen

De vernieuwde leerlijn zwemmen in onze school bestaat uit 4 fasen. De kinderen leren eerst zich doelmatig en efficiënt verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid. Nadien komen de zwemstijlen aan bod. We willen deze doelen bereiken samen met de redders van het zwembad van Tienen die ons gaan ondersteunen.

De redders van het zwembad begeleiden de gele en de groene badmutsen. De overige badmutsen (rood, blauw, oranje ) zullen ondersteuning krijgen van onze leerkrachten en onze sportleraar Peter Put, die het geheel coördineert.

De zogenaamde zwemslagen zoals schoolslag en (rug)crawl, verdwijnen voorlopig uit de leerlijn, omwille van de vernieuwde visie op het zwemonderwijs. Zij zullen bij de oranje badmutsen (fase 4) terug aan bod komen.   De doelen die respectievelijk bij de brevetten horen in de andere fases worden opgenomen in ons evaluatiesysteem.  De brevetten worden niet te koop aangeboden (behalve het brevet afstandzwemmen op het einde van de lagere school)
Er zal in het schoolrapport ook duidelijk aangegeven worden op welk niveau uw kind zwemt.

Fase 1: Watergewenning ( Rode badmutsen + Blauwe badmutsen)

Rode badmutsen (Kleuters)

Blauwe badmutsen ( vanaf lagere school)

Fase 2 : Leren overleven ( Gele badmutsen)

Fase 3 : Leren veilig zwemmen ( Groene badmutsen)

Fase 4: Verbreden : verschillende zwemslagen ( Oranje badmutsen)

Afstand zwemmen (Aandacht voor de zwemstijlen: schoolslag, crawl, rugcrawl).

Op het einde van het zesde leerjaar krijgen de leerlingen wel de kans om een brevet afstand te zwemmen :   25 m,  50 m,  100 m, 200m, 400 m, 800 m.

Een badmuts is verplicht, kost € 1,30 en kan via de school worden aangekocht.

De indeling in niveaugroepen gebeurt tijdens de eerste zwemles. In de loop van het schooljaar worden er nog testen afgenomen en kan het niveau nog wijzigen.

De leerlingen brengen best twee handdoeken mee, één om zich af te drogen en één om op te staan.

Wie niet mee gaat zwemmen of niet mee mag turnen brengt een briefje van de ouders mee dat aan de leerkracht wordt overhandigd.   Deze leerling blijft in de school en maakt een taak die de leerkracht hem/haar geeft.  

 

 


×