Zorgvisie

Zorgvisie VBS Sint-Joris

  1. Als zorgzame school wordt de zorg door het hele team gedragen. De klastitularis is de spilfiguur, zorgt voor een krachtige leeromgeving en neemt preventieve maatregelen. Hij /zij wordt hierin gesteund door het zorgteam, CLB, externen en ouders. Hierin neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid op.
  2. We streven naar een sfeer van vertrouwen en een open en eerlijke communicatie waarin er met alle betrokken partijen wordt er overlegd, naar elkaar geluisterd en wordt samengewerkt. In deze ongedwongen sfeer kunnen leerkrachten bij collega’s terecht met hun grote en kleine zorgvragen. Leerkrachten staan open voor elkaars ideeën en meningen.
  3. We hebben aandacht voor het totale kind, wat leidt tot een maximale betrokkenheid en welbevinden van het kind. Leren doe je met je hoofd, maar ook met je handen en met je hart. Niet alleen het leer-vermogen van het kind is belangrijk. We hebben oog voor het sociaal-emotionele en de talenten van elk kind. Een duidelijke structuur met afspraken en regels zorgen ervoor dat kinderen, ouders en leerkrachten zich goed voelen op school en een positief en realistisch zelfbeeld kunnen opbouwen in een veilig leerklimaat.
  4. We vinden het belangrijk dat we onze kinderen kennen. Hiervoor is gerichte observatie zeer belangrijk. Door preventief te werken kunnen we tegemoet komen aan de noden en zorgen van elk kind. De kindgesprekken moeten gebeuren in een open sfeer, er moet samen naar oplossingen worden gezocht.
  5. We aanvaarden iedereen met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. In een sfeer van vertrouwen leert iedereen omgaan met zijn eigen grenzen en moedigen we elkaar aan om deze grenzen te verleggen. Het is ook belangrijk dat een kind kan ontwikkelen op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Hier vindt elk kind een uitdaging en kunnen/mogen ze zelf initiatief nemen.
  6. We besteden bijzondere aandacht aan kinderen met nood aan meer of specifieke hulp. Het is immers belangrijk dat elk kind zich goed voelt op school en plezier kan beleven aan het leren.
  7. Na observatie en overleg met zorgleerkracht, directie ,ouders, extra ondersteuning, kind en eventueel CLB kunnen we komen tot een diagnose en concrete hulp of een persoonlijke, gedifferentieerde aanpak voor het kind. Dit wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.
  8. We hebben aandacht voor een veilige en kindvriendelijke infrastructuur.
  9. We durven onze eigen aanpak bevragen, evalueren en bijsturen om zo alle kinderen optimale kansen te geven. We willen ook onze professionele deskundigheid verruimen door overleg met collega’s, lectuur, nascholingen…

 

 


×